District Scorecard


  • 80%


  • 75% & 80%


  • 70% & 75%


  • 70%

District Name Percentage District Name Percentage District Name Percentage District Name Percentage
VEHARI 82.6% RAWALPINDI 81.6% MULTAN 81.6% BAHAWALPUR 81.4%
RAHIMYAR KHAN 81.2% KHANEWAL 80.7% NANKANA SAHIB 80.6% HAFIZABAD 80.5%
LODHRAN 80.0% BAHAWALNAGAR 80.0% MIANWALI 79.8% GUJRAT 79.7%
CHAKWAL 79.4% MUZAFFARGARH 79.2% FAISALABAD 79.1% T.T.SINGH 78.9%
NAROWAL 78.9% RAJANPUR 78.8% SAHIWAL 78.8% SARGODHA 78.7%
MANDI BAHA UD DIN 78.3% JHELUM 78.2% SHEIKHUPURA 77.9% SIALKOT 77.9%
LAYYAH 77.7% LAHORE 76.6% ATTOCK 76.4% KHUSHAB 76.1%
JHANG 75.7% D.G. KHAN 75.4% BHAKKAR 75.3% PAKPATTAN 75.0%
KASUR 74.6% CHINIOT 74.4% GUJRANWALA 73.8%