District Scorecard


  • 80%


  • 75% & 80%


  • 70% & 75%


  • 70%

District Name Percentage District Name Percentage District Name Percentage District Name Percentage
MULTAN 85.7% OKARA 84.1% LAYYAH 84.0% BAHAWALPUR 83.5%
KHANEWAL 83.4% KASUR 83.2% BAHAWALNAGAR 82.9% NANKANA SAHIB 82.4%
LODHRAN 82.4% CHAKWAL 82.3% FAISALABAD 82.3% RAHIMYAR KHAN 81.9%
MANDI BAHA UD DIN 81.9% MUZAFFARGARH 81.3% NAROWAL 81.3% SIALKOT 81.1%
VEHARI 81.0% RAWALPINDI 80.7% SAHIWAL 80.5% BHAKKAR 80.5%
HAFIZABAD 80.4% JHELUM 80.2% LAHORE 79.4% GUJRAT 79.4%
SARGODHA 79.3% RAJANPUR 79.3% MIANWALI 79.3% T.T.SINGH 79.0%
SHEIKHUPURA 78.9% ATTOCK 77.8% PAKPATTAN 75.9% D.G. KHAN 75.8%
JHANG 75.3% GUJRANWALA 75.0% CHINIOT 74.6% KHUSHAB 74.0%